Alle antwoorden op je vragen over de Covid-19-epidemie

Wat is de stand van zaken aangaande de Covid-19 en welke zijn de nog bestaande vraagtekens ?

Waarom is Covid-19 een gevaarlijker coronavirus dan alle andere ?

Covid-19 is de besmettelijke ziekte die werd veroorzaakt door het laatste coronavirus dat werd ontdekt. Dit nieuwe virus en deze ziekte waren onbekend voor de uitbraak in Wuhan, China, in december 2019.  Als ze dezelfde symptomen hebben als het influenzavirus, zijn er verschillende criteria die hen onderscheiden.

Met een sterftecijfer van 3,4% is het nieuwe coronavirus dodelijker dan de seizoensgriep, waarvan het sterftecijfer in België varieert tussen 0,1 en 0,3%. Specialisten lijken het erover eens te zijn dat elke patiënt gemiddeld 2 tot 3 personen zou besmetten (de zogenaamde "basis voortplantingssnelheid" van de ziekte, of R0). Dit is meer dan influenza (1,3), veel minder dan mazelen (meer dan 12), en vergelijkbaar met SARS (3).

De incubatietijd van het coronavirus (vertraging tussen de besmetting en de eerste symptomen) bedraagt ongeveer vijf dagen. Maar deze periode kan variëren, van één tot veertien dagen, afhankelijk van het geval. Iemand kan het virus ongemerkt veel langer overdragen, waaronder gezonde dragers die geen symptomen vertonen, maar ook besmettelijk kunnen zijn, niet meegerekend worden.

Covid-19 fighters

Wat zijn de symptomen ?

De klinische symptomen zijn ademhalingsmoeilijkheden (droge hoest, kortademigheid...), ernstige vermoeidheid, myalgie (spierpijn) en/of koorts (meer dan 38,1°C). De symptomen zijn dus vergelijkbaar met die van de seizoen griep of een slechte verkoudheid.

In de meest ernstige vormen vertonen geïnfecteerde mensen ook ademnood (of "dyspneu") die dringende ademhalingsbijstand nodig hebben.

80% van de patiënten lijdt aan een goedaardige vorm van de ziekte.

Hoe wordt het coronavirus overgedragen ?

Het coronavirus wordt van persoon tot persoon verspreid door kleine druppeltjes veroorzaakt door het hoesten of niezen. Door deze druppels kan het virus in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken worden aangetroffen. Het virus kan iedereen besmetten die deze druppels inademt of via de handen in de mond, neus of ogen stopt. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid plaatsvindt. Het risico op besmetting kan worden beperkt door een afstand van meer dan een meter met zieke mensen te houden, door zo weinig mogelijk ons gezicht aan te raken en door te zorgen voor een goede handhygiëne.

Kan je Covid-19 krijgen van iemand die geen symptomen heeft ?

De ziekte wordt vooral verspreid door ademhalingsdruppels die worden uitgestoten door mensen die hoesten. Het risico om Covid-19 te krijgen van een persoon die geen symptomen heeft, is zeer laag. Veel mensen met de ziekte hebben echter slechts lichte symptomen. Dit geldt vooral in de vroege stadia van de ziekte. Het is dus mogelijk om Covid-19 te contracteren bij iemand die bijvoorbeeld slechts een lichte hoest heeft, maar zich niet ziek voelt.

Een belangrijk probleem zijn de asymptomatische gevallen, waarbij de geïnfecteerde patiënten geen tekenen van de ziekte vertonen. De incubatieperiode, die op grond van studies wordt geschat op twee tot tien dagen, heeft geleid tot het instellen van een observatie- of quarantaineperiode van 14 dagen voor verdachte gevallen en repatrianten.

Kunnen we besmet worden via werkoppervlakken ?

Gemiddeld overleeft het coronavirus ongeveer 3 uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurbellen, trapleuningen, tafels, ...). Iedereen die druppels van het virus via zijn handen in zijn mond, neus of ogen brengt, kan met het virus besmet zijn. Het is belangrijk om uw handen regelmatig en grondig te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door het desinfecteren van een oppervlak worden virusdeeltjes verwijderd. Het virus kan niet lang overleven op absorberende materialen (zoals karton, papier, textiel, ...). Het virus is ook zeer gevoelig voor droogte, hitte en zonlicht.

Waarom zijn sommige mensen kwetsbaarder ?

Het risico op ernstige vormen of overlijden is sterk afhankelijk van de leeftijd en de daarmee samenhangende ziekten : bijna nihil bij kinderen en adolescenten, veel hoger bij ouderen - ouder dan 75 of 80 jaar - die al aan aanzienlijke ademhalingsproblemen lijden.

Ook kwetsbaarder zijn mensen met hart- en vaatziekten, diabetici en patiënten met hoge bloeddruk of kanker.

Heeft het zin om een masker te dragen ter bescherming tegen het nieuwe coronavirus ?

Het gebruik van mondmaskers ter voorkoming van coronavirusinfectie heeft alleen zin in ziekenhuizen waar met coronavirus geïnfecteerde patiënten worden behandeld en in laboratoria voor het onderzoek van het lichaamsmateriaal van deze patiënten.

Wat moet ik doen als ik ziek ben ?

Heeft u koorts en/of ademhalingsproblemen (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

  • Blijf thuis
  • Bel je dokter en rapporteer je symptomen. Ga niet naar de wachtkamer of de spoedhulp. De huisarts bepaalt telefonisch of je thuis kan blijven om te herstellen of je naar het ziekenhuis moet.

Momenteel zijn er alleen tests beschikbaar voor ernstige gevallen en gezondheidswerkers.

Wanneer je symptomen hebt is het zeer belangrijk dat om niet naar de spoedgevallendienst te gaan of naar de huisarts of apotheker om geen andere patiënten te besmetten.

Is er een behandeling voor dit virus ?

Mensen worden niet beschermd tegen Covid-19, er zijn geen vaccins, geen behandeling en mensen zijn niet van nature immuun voor dit nieuwe virus, dat hun lichaam nooit eerder is tegengekomen. De race is al enkele weken aan de gang om een effectieve behandeling te vinden.

Er is momenteel geen behandeling of vaccin tegen dit nieuwe coronavirus.

Zal het coronavirus verdwijnen met de lente ?

Er is op dit moment geen bewijs dat het coronavirus met de lente zal vertragen of verdwijnen. Het is echter mogelijk dat het virus zich ontwikkelt en dat de overdracht ervan wordt vertraagd door hogere temperaturen en Uv-straling. Maar zelfs als het enkele maanden lijkt te verdwijnen, kan het virus daarna weer opduiken.

Kunnen we opnieuw geïnfecteerd raken met dit virus nadat we ervan genezen zijn ?

Er zijn enkele gevallen van "her-infectie" gemeld in Japan en China. De vraag wordt echter nog steeds besproken ! Inderdaad, wanneer we besmet zijn met een virus, produceert ons lichaam een immuunreactie die deze ongewenste bezoeker zal proberen af te stoten. Deze antilichamen zullen de persoon normaal gesproken beschermen tegen een nieuwe infectie. Als het virus echter evolueert, is deze immuunrespons niet langer effectief en lopen we het risico opnieuw te worden geïnfecteerd.

Wil je meer weten ?

De coronavirus 2019-epidemie is, net als zoveel andere gezondheidsproblemen, het slachtoffer van onjuiste informatie. Om betrouwbare informatie te vinden surf je naar:

www.info-coronavirus.be

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Created at: 2020-04-23 11:29:59