Vaccinaties en inentingen

Een verzekering voor de gezondheid !

Vaccinaties zijn een grote, belangrijke bescherming voor kinderen tegen dodelijke ziekten. Nochthans stijgt het aantal personen die hun kinderen niet willen vaccineren.

Vroegere ziekten komen terug !

Het vaccinatieprincipe werd in 1796 reeds uitgevonden maar het is pas in 1879 dat Pasteur de eerste techniek voor het vervaardigen van een vaccin op punt stelt.

Sindsdien kende de wetenschap van de inentingen een enorme vooruitgang en vele ziekten werden uitgeroeid of zijn het bijna. Nochtans is het juist door dat succes dat de vaccinatiereflex aan het dalen is.

Het gevolg daarvan is dat er sommige vergeten aandoeningen, opnieuw opkomen. Dat is onder andere het geval voor poliomylitis, waarvan we dachten dat deze sedert 2010 volledig verdwenen was. Poliomylitis een erg besmettelijke en potentieel dodelijke ziekte. Ze raakt vooral kinderen beneden de vijf jaar en kan in enkele uren een volledige verlamming veroorzaken.

Er is maar één oplossing om zich tegen deze ziekte te wapenen en dat is de vaccinatie. Deze inenting is dan ook verplicht in België. De gezondheidsinstanties vrezen voor een heropflakkering van deze aandoening omwille van migranten die uit landen komen waar zij nog veel aanwezig is, bijvoorbeeld in Syrië.

De kinkhoest is ook een probleem ! De laatste drie jaren werden enkele heel erge gevallen met zelfs de dood van pasgeborenen geobserveerd. Een minder goede vaccinatie bij de kinderen is deels verantwoordelijk voor de heropkomst van deze ziekte.

De vaccinatiekalender moet goed gevolgd worden !

De vaccinatiekalender beschrijft het geheel van de inentingen die moeten gedaan worden naargelang de leeftijd van de personen (pasgeborenen, kinderen, volwassenen, oudere personen, enz,…). Hij bepaalt ook de hoeveelheid inspuitingen, de herinneringen en de tijd tussen de inentingen. Hij geeft ook de periode van inentingen aan die gedurende een leven moeten worden toegepast. De vaccinatie kan bij de kinderarts worden gedaan, bij de huisarts en later bij het medisch toezicht met de school. Om een «vergetelheid» te vermijden en de kans te lopen dat sommige inentingen niet uitgevoerd worden, is een echte synchronisatie met de vaccinatiekalender van het kind heel belangrijk .

Laat uw kind door een kinderarts volgen vanaf de geboorte !

Created at: 2020-08-17 12:32:11