Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek L. Goegebeur

Oostendestraat 39

8820 Torhout

Hoofdapotheker: Lieselot Goegebeur

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0863 298 020

Machtigingsnummer APB: 313401

Telefoonnummer: 050 21 19 77

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.